Ympäristösuunnitelma

YMPÄRISTÖOHJELMA

 

SFC PALVAANJÄRVI

PALVAANJÄRVEN LOMA OY

 Yleistä

Ympäristöstä huolehtiminen ja sen hyvinvointi on tärkeätä, koska alueemme sijaitsee erämaanjärven rannalla laajojen metsäalueiden ympäröimänä. Erityispiirteenä on monimuotoinen kasvisto ja eläimistö. Ympäröivässä metsässä on erittäin mainiot sienestys- ja marjastumaastot sekä monipuoliset mahdollisuudet luonnossa liikkumiseen.

1. Toiminta SF-Caravan Kouvolan Seutu ry:n omistamalla SFC Palvaanjärven leirintäalueella

SF-Caravan Kouvolan Seutu ry tuottaa SF-Caravan ry:n jäsenille ja muille matkustaville leirintäpalveluja omistamallaan sfc Palvaanjärven leirintäalueella. Toiminnan ympäristövaikutukset huomioidaan hankinnoissa, palveluiden tarjoamisessa ja jätteiden käsittelyssä, sekä liikuttaessa maastossa ja vesialueella.

 2.1. Energian kulutus

Energian kulutus pyritään vähentämään ja ajanmukaistamaan mm sähkölaitteiden ja sähkökäyttöisten kalusteiden uusimisella.

2.2. Sähkö   

Sähkön toimittajia kilpailutetaan ja pyritään ostamaan sähköä toimijalta, joka tarjoaa uusiutuvilla energiamuodolla tuotettua sähköä. Leirintäalueen ulkovalaistuksessa on uusittavaa jota suoritetaan vaiheittain kuten majoitusalueen sähköpistokkeet, jotka kaikki eivät ole voimassa olevien määräysten mukaisia.

2.3. Lämmitys

Vesikiertoinen keskuslämmitys on Ravintola- ja hotellirakennuksissa, jonka lämmitys tapahtuu kevyt polttoöljyllä. Polttoöljysäiliöt valuma-altaineen ovat viranomaisten määräysten mukaiset. Ravintolarakennuksessa on lisäksi varaava takka. Leirintämökkien ja saunojen lämmitys tapahtuu sähköisesti. Saunoissa veden lämmitys tapahtuu sähköisesti ja lisäksi pienessä saunassa lämmitettävä vesi kiertää kiukaan kautta.

2.4. Rakennusten kunto

Rakennusten kunto on tyydyttävä. Mm ravintolarakennuksen yläpohja vaatii lisäeristystä ja kaikki rakennukset vaatiivat niin sisältä kun ulkoa pintaremontin.

Yhdistyksen hallitus laatii investointisuunnitelman toimenpiteineen ja aikatauluineen

2.5. Valaistus

Uusittaessa valaistusta rakennuksissa sekä ulkoalueella kiinnitetään huomiota energian säästöön ja mahdollisuuksien mukaan ottamaan käyttöön automaattisia valojen sammutusjärjestelmiä.

2. Vesi

2.1. Vesilähteet

Alueella on oma porakaivo, josta otetaan ravintolassa, hotellissa ja alueen juomavesipisteiden vedet. Saunoissa käytetään sekä suihkuissa että wc:ssä järvivettä.

2.2. Jätevesi

Ravintola- ja hotellirakennuksista tuleva jätevesi johdetaan umpikaivoihin. Saunojen jätevesi johdetaan umpikaivoihin. Matkailuajoneuvoissa tulee käyttää suljettuja jätevesiastioita jotka tyhjennetään tarkoitukseen varattuihin säiliöihin. Kaikkien kaivojen ja säiliöiden tyhjennyksestä huolehtii paikallinen yrittäjä.Siirtymisestä kaikkien jätevesien maasuodatukseen on olemassa alustavat suunnitelmat, joka toteutetaan investoinnit sitä salliessa.

2.3. Kemikaalien käyttö

Kaikkien pesuaineiden ja kemikaalien käytössä noudatetaan aineiden valmistajien antamia ohjeita. Desinfiointiaineita käytetään ainoastaan sauna- ja wc-tilojen puhdistuksessa.

2.4. Kemialliset käymälät

Matkailuajoneuvojen käymälöiden jätekeräys on järjestetty erillisen tyhjennyspaikaan umpisäiliöön, jonka paikallinen yrittäjä tyhjentää.

Alueella myynnissä olevat wc-kemikaalit ovat biohajoavia.

2.5. Jätteet

Jätteiden syntymistä pyritään vähentämään. Etelä-Karjalan Jätehuolto oy:n antamien ohjeiden mukaisesti jätteiden lajittelua ei suoriteta pl pahvi, lasipullot ja metallitölkit.

Jätteiden poiskuljettamisesta huolehtii paikallinen yrittäjä. Pahvin, ja lasipullojen sekä metallitölkkien poiskuljettamisesta huolehtii yhdistys itse. Suuremmat metalli ja kodinkoneet ym sähkölaitteet toimitetaan Taavetin keräysasemalle. Ongelmajätteet kuten jäteöljyt, käytetyt paristot sekä sähkö- ja elektroniikka romu toimitetaan Tavetin keräysasemalle.

2.6. Ajoneuvot

Ajoneuvojen tyhjäkäyntiä tulee välttää. Alueen laajuudesta huolimatta kaikkea turhaa liikennöintiä ajoneuvoilla on vältettävä.

3. Kiinteistöt ja laitteet

3.1. Huolto ja kunnossapito

Yhdistyksen hallitus laatii alueen ja rakennusten kunnostukseen ja rakentamiseen liittyvän tarvekartoituksen ja investointisuunnitelman.

3.2Koneet ja laitteet

Hankinnoissa ja huolloissa huomioidaan ympäristöystävällisyys, kestävä kehitys ja energian kulutus.

4. Miljöö ja maisema

Kaikessa alueen rakentamisessa tulee huomioida, että turhaa maaston rikkomista vältetään ja ettei puustoa vahingoiteta. Puuston metsähoidollisista toimenpiteistä päättää yhdistyksen hallitus. Kaikkea ajoneuvoliikennettä nurmialueilla tulee välttää. Alueen siisteys tulee huomioida kaikissa toiminnoissa.

5. Hallinnointi ja tiedotus

Yhdistyksen hallitus tiedottaa alueen käyttäjiä ympäristöohjelmasta mm seuraavasti:

  • yhdistyksen kokouksissa
  • ilmoitustaululla
  • erillisessä tiedotuskansiossa
  • isäntäkoulutus tapahtumissa

Ympäristöohjelman toteutuksen valvonnasta vastaa yhdistyksen hallitus apunaan kulloinkin vuorossa oleva isäntä.